't boerle

Genealogie Groot Enzerink

door Wilma Groot Enzerink


home - zoeken - contact - copyright - print pagina
voornaamGerhard
achternaamGroot Enzerink
foto 
geslachtman
roepnaam 
alias 
geboortedatum08-10-1824
geboortebrontekstHeden den achtsten der maand october een duizend acht honderd vier en twintig, des voormiddags om elf uren, is voor ons Hendrikus Makkink, Assesor en gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Warnsveld, Provincie Gelderland,verschenen Berend GrootEnzerink,Bouwman,oud zevenentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon welke zijne huisvrouw Willemina Hendrica Brummelman, oud vijfenveertig jaren, op vrijdag den achtsten der maand october dezes jaars, des morgens ten zeven uur, ter wereld heeft gebragt en aan welke hij verklaard de voornaam te willen geven van Gerhard<13>waarvan wij acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernadus Hesselink, schoenmaker, oud achtenveertig jaren, en van Berend Korenblik, Daghuurder, oud vijfendertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend be.....den Comparant en eerste getuige hebbende de tweede getuige verklaard niet te kunnen schrijven.<13>B.Groot Enzerink H.Makkink<13>B.Hesselink
geboorteplaatsWarnsveld
beroeplandbouwer
overlijdensdatum03-10-1909
overlijdenstijd 
overlijdenplaatsVorden
overlijdenbronOverlijdensregister
overlijdenakte39
kinderenGarrit Willem Groot Enzerink (M)
Berend Jan Groot Enzerink (M)
Geertruida Elizabeth Groot Enzerink (V)
vaderBerend Groot Enzerink
moederWillemina Hendrika Brummelman
getrouwd op 08-07-1854
getrouwd met Gijsbertina Elisabeth Donderwinkel
relatie info 
info 
ondertrouw op 
ondertrouw te 
kerk 
geloof 
doopplaats 
doopgetuigen 
doopbrontekst 
doopbron 
doopakte 

terugOok uw genealogie site? Neem contact op met bolink.org
Gemaakt door wilma groot enzerink & ruben bolink © 2004 - 2024